Click here to edit title

Click here to edit subtitle

Characters

Listed in order of appearance in the Saisei series.  All characters are listed by their most commonly recognized names, with a slash indicating alternate names.  (Ex:  Kurama is listed as Kurama / MINAMINO, Shuichi.)  When applicable, FAMILY NAMES will be listed first followed by given names.
URAMESHI, Atsuko
URAMESHI, Yusuke
Mr. TAKENAKA
YUKIMURA, Keiko
Mr. IWAMOTO
KUWABARA, Kazuma
SAWAMURA
KIRISHIMA
OKUBO
KIDO Michiru
KIDO Masaru
AKASHI
Risako
Botan
Mrs. YUKIMURA
Mr. YUKIMURA
SAOTOME, Jorge / Blue Ogre
Koenma
Natsuko
Akemi
SATOU, Katsumi
KIUCHI, Eri
Old Man and Tanuki

Hiei
Gouki
Kurama / MINAMINO, Shuichi
Shouta
Kyouko and Father
MINAMINO, Shiori

Genkai

LI, Shaolin
KURODA
WANG, Chin-Po
MUSASHI
KIBANO
KAZEMARU
Randou

Genbu
Byakko
Seiryuu
Suzaku
Kouryuu / Koutei
Reiso

Chu

Natsume
Rinku

Roto
Dokuga
NORITA, Takai
HONDA, Misako
Yukina
TARUKANE, Gonzou
Miyuki
Inmaki
SAKASHITA
Hellen
SAKYOU
Hirue
Gokumonki